8-9 Mart 2018 tarihinde Bolu’da gerçekleşecek olan eğitimimize katılmak ister misiniz?

Yap-Sat, kat karşılığı taahhüt, hasılat paylaşımı, yıllara yaygın inşaat taahhüt işleri gibi alanlarda vergilendirme dinamiklerini öğrenmek hem kariyerinize yön vermek hem de inşaat sektöründe çalışıyorsanız vergilendirme süreçlerine hakim olmak için 2 gün sürecek olan eğitimimize katılabilirsiniz.

Kaydınızı tamamlamak için aşağıdaki banka bilgilerine eğitim katılım ücretini yatırabilir ve formu doldurabilirsiniz.

2 gün sürecek eğitim kapsamında işlenecek konular:

 •  Kendi Nam Ve Hesabına Yapılan İnşaatlar
 • Başkaları Adına Yapılan İnşaatlar
 • Özel İnşaatlar
 • Gerçek Kişilerin Kendi Arsaları Üzerinde Kullanmak Veya Kiraya Vermek Amacıyla Kendilerinin Yaptıkları /Yaptırdıkları Özel İnşaatlar
 • Gayrimenkul Kira Gelirlerinde Gayrimenkul Sermaye İradı (Gmsi) Vergilendirme Esasları
 • Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasında Değer Artış Kazancı Konusu Ve Vergilendirilmesi
 • İşletmelerin Aktiflerine Kayıtlı Arsaları Üzerinde Yatırım Amacıyla(Kullanmak/Kiraya Vermek) Yaptıkları İnşaatlar
 • Satmak Amacıyla Yapılan Özel İnşaatlar
 • Yap – Sat Uygulaması
 • Yap-Sat Şeklindeki Özel İnşaatlarda Muhasebe Hesap Planı Uygulaması
 • İşletmelerin Aktifte Kayıtlı  Kendi Arsaları Üzerinde Satmak Amacıyla Yaptıkları İnşaatlar
 • Kat Karşılığı İnşaat İşleri
 • İnşaat Sözleşmesinin Önemi
 • İnşaat İşlerinde Kat İrtifakı – Kat Mülkiyeti Usul Ve Esasları
 • Kat Karşılığında Arsa Paylarının Yükleniciye Devredilmesi, Belge Düzeni, Fatura Ve KDV Konusu
 • Gerçek Kişilerde Şahsi Mülke Konu Arsanın Yükleniciye Devredilmesi, Fatura Ve KDV Konusu
 • Aktife Kayıtlı Arsanın Yükleniciye Devredilmesi, Fatura Ve KDV Konusu
 • Yap-Sat Veya Kat Karşılığı Şeklindeki Özel İnşaatlarda Topraktan Satışlarda Belge Düzeni, Fatura Ve KDV Uygulaması
 • Satış Vaadi Sözleşmeleriyle Yapılan Satışlarda Fatura Ve KDV Uygulaması
 • Kat Karşılığı İnşaat İşlerinde Muhasebe Hesap Planı Uygulaması
 • Kat Karşılığında Yüklenici Açısından Arsa Maliyetinin Hesaplanması
 • Arsa Paylarının Karşılığında Teslim Edilen Daire Veya İşyerleri Dışında , Arsa Sahibine Yapılan Nakdi Veya Ayni Ödemelerin Yüklenici Açısından Muhasebe Uygulaması
 • Arsa Sahibine Teslim Edilen Yerler İçin KDV Uygulaması Ve Fatura Konusu, Faturanın Düzenlenmesi
 • Arsa Payı Devrinin, Arsa Payı Karşılığında Teslim Alınan Daire Veya İşyerlerinin Arsa Sahibi Açısından Vergisel Boyutu
 • Arsa Sahibinin, Teslim Aldığı Daire Veya İşyerlerini Satması, Değer Artış Kazancı – Ticari Kazanç Konusu
 • Kat Karşılığında Yüklenicinin Birim M2 Maliyetinin Hesaplanması
 • Özel İnşaatlarda KDV Uygulaması, KDV Oranları
 • 150 M2 Net Alan Konusu, Faydalı Alan Tespitinin KDV Açısından Önemi
 • Daire Veya İşyerlerinin İşletmeden Çekilmesi- Yüklenicinin Kendisine Yapılan Satışlarda Fatura Ve KDV Konusu
 • Hasılat Paylaşımı  Esası Uygulaması
 • Hasılat Paylaşımı Esasına Göre Yapılan İnşaatlarda Muhasebe Hesap Planı Uygulaması, Belge Düzeni, Fatura Ve KDV Konusu
 • Hasılat Paylaşımı Esasında Arsa Sahibinin Vergisel Yükümlülükleri, Değer Artış Kazancı-Ticari Kazanç Konusu
 • Özel İnşaatlarda Geçici Vergi Uygulaması
 • Özel İnşaatlarda Yapı Denetim Hizmetleri Faturalarının Muhasebe Uygulaması, KDV İndirimi Konusu
 • İnşaat Taahhüt İşleri
 • Sözleşme Düzenlenmesi Ve Sözleşmenin Önemi
 • Başladığı Yılda Tamamlanan İnşaat Taahhüt İşleri
 • Başladığı Yılda Tamamlanan İnşaat Taahhüt İşlerinde Muhasebe Hesap Planı Uygulaması
 • Yıllara Yaygın (Sari) İnşaat Taahhüt İşleri
 • Yıllara Yaygın İnşaat Taahhüt İşlerinde Muhasebe Hesap Planı Uygulaması
 • Gelir Vergisi Kanunu  Madde/42-43-44
 • Yıllara Yaygın İnşaat Taahhüt İşlerinde Geçici Vergi Uygulaması
 • Yıllara Yaygın İnşaat Taahhüt İşlerinde Ortak Giderlerin Dağıtılması
 • Vergi Tevkifatı (Stopaj) Konusu
 • İnşaat Taahhüt İşlerinde Stopaj Konusunda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 • Sözleşmeye Göre Başladığı Yılda Bitirilecek Olan İnşaat Taahhüt İşinin İzleyen Yıla Sarkması Durumunda Stopaj Uygulaması
 • Sözleşmeye Göre Yıllara Yaygın Biçimde Yapılacak Olan İnşaat Taahhüt İşinin, Başladığı Yılda Bitirilmesi Durumunda Stopaj Uygulaması
 • Hakediş Belgesi / Hakediş Faturası
 • Geçici Kabul – Kesin Kabul
 • Yıllara Yaygın İnşaat Taahhüt İşlerinde İşin Bitimi
 • Yıllara Yaygın İnşaat Taahhüt İşlerinde Kâr/Zarar Hesaplanması
 • Geçici Kabulden Sonra Yapılan İşlerle İlgili Muhasebe Ve Vergi Uygulaması
 • Yıllara Yaygın İnşaat Taahhüt İşlerinde Kesinti Yoluyla Ödenen Vergilerin, Stopajların Mahsup Ve İadesi
 • İş Ortaklıkları – Konsorsiyum Yapılanmalar
 • Adi Ortaklık Şeklinde Kurulan İş Ortaklıklarında Vergi Ve Muhasebe Uygulamaları
 • Kurumlar Vergisi Mükellefi  İş Ortaklıklarında Vergi Ve Muhasebe Uygulamaları
 • İş Ortaklıklarında Geçici Vergi Uygulaması
 • İş Ortaklıklarında Stopaj Uygulaması
 • İşletmelerin Aktife Kayıtlı Kendi Arsaları Üzerinde Satmak Amacıyla Anahtar Teslimi Şeklinde Başkalarına Yaptırdıkları İnşaatlar
 • İşletmelerin Aktife Kayıtlı Arsaları  Üzerinde  Kat Karşılığı Şeklinde Başkalarına Yaptırdıkları İnşaatlar
 • İnşaat İşlerinde KDV Tevkifatı
 • Yapı Denetim Hizmetlerinde KDV Tevkifatı
 • Sorumlu Tayin Edilen Kuruluşlara Yapılan İnşaat Taahhüt İşlerinde KDV Tevkifatı
 • Kurumların Aktifine Kayıtlı Gayrimenkullerin Satışında KDV İstisnası
 • Kurumların Aktifine Kayıtlı Gayrimenkullerin Satışında Kurumlar Vergisi İstisnası
 • Yurt Dışında Yapılan İnşaat İşlerinden Elde Edilen Kazançlarda  Kurumlar Vergisi İstisnası
 • KDV Uygulamasında İndirilebilir KDV- İndirilemeyecek KDV
 • İnşaat İşlerinde İndirimli Orana Tabi İşlemlerde KDV İadesi Genel Usul Ve Esasları
 • İnşaat İşlerinde Sigorta  Asgari İşçilik Uygulaması , Sigorta İlişiksizlik Belgesi Genel Esasları

 

Ödemeyi gerçekleştirebileceğiniz banka bilgileri

FAC Uluslararası Hile Denetimi ve Danışmanlık Hiz. A.Ş

IBAN: TR72 0006 2000 7420 0006 2982 90 / Garanti Bankası

Ücret: KDV Dahil 800 TL

NOT: İşlem sırasında açıklama kısmına FAC1801 referans koduyla birlikte eğitime katılacak kişinin adını ve soyadını girmeyi unutmayın.

 

Etkinlik Yeri: SMMMO Konferans Salonu

Etkinlik Tarihi: 8-9 Mart 2018 / Saat 09:00-17:00

Etkinlik ile ilgili sorularınızı sibeltoraman@fac.com.tr adresine iletebilirsiniz.

İnternet bankacılığı veya mobil bankacılık üzerinden gerçekleştirdiğiniz işlemlerde dijital olarak görüntüleyebileceğiniz dekont üzerindeki referans numarasını giriniz.