Adli Muhasebe Ve Hile Denetim Hizmetleri

Adli Muhasebe Ve Hile Denetim Hizmetleri

Adli Muhasebe Ve Hile Denetim Hizmetleri                       

                                  

 1. Hile Denetimi Hizmeti                                  

Yasa dışı çeşitli yollar, düzenlemeler ve sahtekarlıklarla bir kişi veya kurumun varlığını ele geçirme eylemine suistimal, hile veya yolsuzluk adı verilir. ABD’deki işletmeler yıllık gelirlerinin %6’sını hile yoluyla kaybeder.                          

Türkiye’de bu konuda herhangi bir istatistik bulunmamakla birlikte bu kaybın %8 - %10 arasında olabileceğitahmin edilmektedir.                             

Ne yazık ki birçok hile eylemi ortaya çıkartılamadığı veya çıkartılsa bile rapor edilmediği için zarar tutarlarının tam olarak belirlenebilmesi mümkün olmamaktadır. Oysa profesyonel uzmanlarca hileyi oluşmadan önce engellemek son derece mümkündür. Amacımız çeşitli yöntemlerle önleyici tedbirler alarak hileyi en aza indirgemektir. Konuyla ilgili tüm analitik inceleme prosedürlerini uygulayarakhilenin önüne geçmeyi hedefleriz. Örneğin“Hile Riskini Ölçme ve Değerlendirme”pratiği bütün işletmeler için büyük önem taşır.   

                       

Bu hizmet sayesinde: Uzmanlarımız tarafından hazırlanancaydırıcı önlemler, işletmenize pek çok avantaj sağlar. Olası bir hilenin önceden tespit edilmesi hile riskini tamamen ortadan kaldırmasa da en aza indirger.                                               

 1. Adli Muhasebe Uzmanlığı    

Araştırmacı adli muhasebe içinde birçok uzmanlığı barındıran çok yönlü bir çalışmadır. Muhasebe, denetim, kriminoloji, adli bilişim, hukuk ve davranış bilimleri gibi konuların birleşmesinden oluşur. Araştırmacı muhasebe çalışmaları ve mahkemelere yönelik uzmanlık çalışmaları olarak iki ana bölüme ayrılır.                            

Bu hizmet sayesinde: Birçok katmandan oluşan detaylı adli muhasebe işlemleriniz uzmanlarımız tarafından titizlikle takip edilir ve mahkeme işlemlerinizde sorunsuz akış sağlanır.                                                            

 1. Mesleki Suistimaller Araştırma Hizmeti                      

Mesleki suistimallerin yer, zaman ve sebepleri, gelişim aşamaları, suistimal işleyen kişilerin kimlik ve rolleri ve ortaya çıkanzararın tespiti, objektiflik, gizlilik ve bağımsızlık prensipleriyle gerçekleştirilir.                         

Gerekli durumlarda uzmanların ve danışmanların desteğine başvurulur.                        

Bu hizmet sayesinde:Siz işinize odaklanırken biz mesleki suistimalleri yarattığı sorunları sizin adınıza çözeriz. Firmanızın itibar kaybetmemesi adına tüm işlemlerimiz gizlilik prensibiyle yönetilir.                                                         

 1. Dava Destek Danışmanlığ                              
 • Yolsuzluk ve ihtilafları                                  
 • Ödeme emri veya vergi ihtilafları                           
 • İşletme değerlemeleri                                 
 • Anlaşmazlıklardan doğan sorunlar                          
 • İşletmeler arası ihtilaflar                             
 • Patent, fikri ve sınai haklar ile marka,lisans ile ilgili sorunlar                               
 • İflas davaları                         
 • İşletmelerle ilgili ayrılma veya birleşme davaları                          
 • Boşanmalarla ilgili mal varlığı araştırmalarıalanlarında verilen bütünsel hizmetlerden oluşur.

                      

Bu hizmet sayesinde: Talep ve ihtiyaçlarınıza uygun olarak, her türlü davada profesyonel destek alır, uzman danışmanlarımızca hazırlanan savunmalarla adli süreçlerde akıcılık ve üstünlük sağlarsınız.                                                              

 1. Uzman Şahitlik-Bilirkişilik Hizmeti                                  

Uzman şahit olarak görev yapan adli muhasebeciler, ticari davalarda (Zimmete para geçirme, finansal suçlar, uygun olmayan muhasebe işlemleri, marka ihlalleri ve benzeri konularda) adli makamlara uzman şahit olarak destek verir.                             

Sizin adınıza sadece maddi delilleri ortaya çıkarıp yorumlamakla kalmaz, karşı tarafın fikirlerini de yorumlar ve karşı tarafın uzmanının uzmanlık alanının standartlarını da tanımlarız.                                 

Bu hizmet sayesinde: Uzman şahitlik ve bilirkişi hizmetinden kapsamlı bir şekilde yararlanır, adli makamlarda üstünlük sağlarsınız.