Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri

Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri

 1. Tastik Hizmetleri
 • Kanuni defter ve belgelerin, ilgili mali tabloların vergi mevzuatı hükümleri çerçevesinde denetimi
 • Denetim esnasında tespit edilen hataların düzeltilmesi, eksikliklerin giderilmesi
 • Geçici vergi beyannamelerinin mevzuata uygunluk kontrolü
 • Kurumlar vergisi beyannamesinin mevzuata uygunluk kontrolü yapılarak tasdik edilmesi
 • Tam Tasdik Raporu'nun düzenlenmesi
 • Yapılan ara denetimlerle yönetime rapor sunulması
 1. KDV İadesi Hizmetleri
 • Katma Değer Vergisi Kanunu kapsamında yürütülen KDV iadesi işlemleri bu hizmetin kapsamındadır. Bu çerçevede, KDV iadesi konusundaki her türlü sorunun çözümü, alternatif iade prosedürlerinin ortaya konulması, uygun yönteme göre KDV iadesinin süratli ve doğru bir şekilde alınmasını temin etmek için yapılan hizmetler KDV iadesi hizmetlerimizin parçasını oluşturmaktadır.
 • Katma Değer Vergisi iade sürecinde; katma değer vergisi iadesi alma olanağı bulunan firmaların iade tutarlarının tespiti, alt firma incelemeleri, karşıt incelemeler sonucunda Yeminli Mali Müşavirlik raporları düzenlenmektedir.

 

 1. Diğer Tastik Hizmetlerimiz
 • ÖTV Kanunu Kapsamında Üretim Tasdik Raporu
 • ÖTV Kanunu Kapsamında Hazırlanan Diğer Tasdik Raporları
 • Sermayenin ödendiğinin tespiti
 • Sermayeye ilave edilecek ortak alacaklarının tespiti
 • Dağıtılmayan geçmiş yıllar karlarının tespiti
 • Enflasyon düzeltmesinde öz sermaye kalemlerine ait olumlu farkların sermayeye ilavesi tasdik raporu   
 • Kurumlar Vergisi'nden istisna kazançlara ilişkin tasdik işlemleri
 • Bankalardan talep edilen kredi ve teminat mektupları için verilen hesap durumu belgelerinin tasdik işlemleri
 • 3568 sayılı yasa ve Vergi Usul Kanunu gereğince tasdik kapsamına alınan ve / veya alınacak diğer işlemler
 • Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması İle İlgili Tasdik İşlemleri
 • Kurumlar Vergisi İstisna Ve İndirim Tasdik Raporu
 • Yatırım İndirimi Tasdik Raporu
 • SGK İlişkisizlik Belgesi Alınması İçin Yapılan Tasdik
 • RTÜK Tasdik Raporu
 • Bakanlar Kanununa Göre Bilanço Ve Gelir Tablosu Tasdiki (Kredi Raporu Tasdiki)
 • Gelir Ve Kurumlar Vergisi Tevkifatının İadesi
 • Gümrük Beyannamesi Tasdiki
 • Hac Kotası Tespit Raporu
 • Kosgeb Bilgisayar Yazılımı Destek Raporu
 • Arge Harcamaları Yardım Tasdik Raporu
 • Solvent Kullanım Tespit Raporu
 • İthalatçı Bilgi Formu Tasdiki
 • Geçici 17. Madde kapsamındaki alımların yurtdışı edilmesi tasdiki
 • Gözetim Raporları Tasdiki