Eğitim Hizmetleri

Eğitim Hizmetleri

       Eğitim Hizmetleri

 1. Mevzuat Eğitimleri
 • 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kanunu
 • Stratejik Plan Nasıl Hazırlanır
 • Performans Programı
 • Performans amaçlı Bütçe
 • Kamuda Denetim Nasıl Yapılır
 • Devlet Muhasebesi ve Kamuda Mali Tablo Analizleri
 • Kamu İhale Mevzuatı ve Eğitimi -1 (Tüm Yönleriyle)
 • Kamu İhale Mevzuatı ve Eğitimi -2 (Tüm Yönleriyle)
 • Kamu İhale Mevzuatı ve Eğitimi -3 (Tüm Yönleriyle)
 • Kamu İhale Sözleşmeleri ve Kanun Uygulamaları
 • Bilgi Edinme Hakkı Kanunu (4982 Sayılı Kanun)
 • Dijital Arşiv Yönetimi
 • Belediyeler Mevzuatı ve Eğitimi
 • İmar Mevzuatı ve Hukukun İşlemesi
 • Sözleşmeler Hukuku ve Sözleşme Yazma Teknikleri
 1. Kişisel Gelişim Eğitimleri
 • Proaktif İletişim Teknikleri ve Uygulamaları
 • Sözsüz İletişim Teknikleri, Beden Dili
 • Konuşma ve Hitabet Eğitimi Diksiyon
 • Proaktif Dinleme ve Anlama Yöntemleri
 • Öğretim Teknikleri ve Yöntemleri
 • Etkili Sunum Beceri Geliştirme
 • Liderlik ve Yönetim Becerilerini Bilgi Çağında Kullanma
 • Toplam Kalite Yönetimi
 • Problem Çözme Teknikleri
 • Halkla İlişkiler
 • Kurumsal ve Bireysel İmaj Oluşturma
 • Kurumsal ve Bireysel Algı Yönetimi
 • Görgü Kuralları
 • Stresle Başa Çıkma Teknikleri
 • Öfke Yönetimi
 • İş Hayatında Motivasyon

 

 1. Mesleki Eğitimler
 • İnşaat Muhasebesi Eğitimi
 • Bilanço Okuma Teknikleri Ve Makyajlanmış Bilançoların Tespiti Eğitimi Programı
 • Kredi Derecelendirme Ve Skorlama EğitimiVergi İncelemesinde Usul Ve Esaslar Ve Vergi Uyuşmazlıklarının Dava Yoluyla Çözümü
 • Veri Raporlama Analizi Eğitimi
 • E-Fatura , E-Defter Ve E-Denetim Eğitim Programı
 • İş Hukukunda Bilirkişilik Eğitimi
 • İflas Erteleme Davalarında Borca Batıklık Bilançosu Ve İyileştirme Projesının Hazırlanması Eğitimi
 • İş Sözleşmesinin Feshi Ve Sonuçları Eğitimi
 • Vuk-Ufrs Farkı Eğitimi
 • Şirketlerde Tasfiye, Birleşme, Devir, Nev’i Değiştirme, Bölünme Ve Hisse Değiştirme Eğitimi
 • Limited Ve Anonim Şirketlerde Kãr Dağıtımı Eğitimi
 • Uygulamalı Türkiye Finansal Raporlama Standartları Eğitimi
 • Şirket Satın Alma Ve Birleşmeleri Eğitimi Eğitim İçeriği
 • Kalkınma Ajansları Ve Ab Programlarına Yönelik Proje Döngüsü Yönetimi (Pcm) Ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Eğitimi
 1. Kurum İçi Eğitimler

Şirketlerin özelliğine göre gerek kendilerinin istedikleri gerekse bizim tespitlerimiz doğrultusunda hazırlanmış eğitimlerdir.

Şirketin özellikle ilgilendiği konulara zaman ayrılır,

Pratik uygulamalar ve vaka çalışmaları şirkete ve içinde bulunduğu sektöre göre tasarlanır,

Daha ekonomiktir ve katılımcının zamanını en uygun şekilde kullanması sağlanır.

 1. Bankacılık Eğitimleri
 2. Kamu Eğitimleri