Yüksek EGO, Çalışanı Hile Yapmaya İtiyor

Yüksek EGO, Çalışanı Hile Yapmaya İtiyor

17 Eylül 2020

Yüksek EGO, Çalışanı Hile Yapmaya İtiyor

Avrupa Ekonomik Suç Raporuna göre, çalışma hayatında en çok hileye erkekler başvururken, en çok hilenin görüldüğü sektör bankacılık oldu.

Avrupa Ekonomik Suç Raporuna göre, çalışma hayatında en çok hileye erkekler başvururken, en çok hilenin görüldüğü sektör bankacılık oldu.
Çalışma hayatında meydana gelen usulsüzlükleri inceleme ve bu usulsüzlüklerin ortaya çıkarılmasına yönelik yapılan çalışma sonrası Avrupa Ekonomik Suç Raporu açıklandı. Rapora göre çalışma hayatında hileye en çok erkekler başvuruyor. Dünya çalışma hayatında hile denetiminin başlı başına bir uzmanlık haline geldiği günümüzde yapılan araştırma neticesinde hilenin en çok görüldüğü sektör yüzde 14,3 ile bankacılık ve finansal hizmetler sektöründe görülüyor.
Çalışma hayatında usulsüzlüklerin ortaya çıkartılması alanında faaliyet gösteren Fraud Audit Corporation Yönetim Kurulu Başkanı Adli Muhasebe Uzmanı Baki Toraman, çalışma hayatında yapılan usulsüzlük üzerine yapmış olduğu açıklamada, ?Dünya hile denetimi başlı başına bir uzmanlık haline gelmiştir. Gelişmiş ülkeler bu olumsuz durumdan doğan zararları en aza indirmek için önlem almakta, biz ise bu konularda bir şey yapmamaktayız. Türkiye?de avukatlar üzerlerine aldıkları davalarda uzman bir desteğe kesinlikle gerek duymak durumundadır. Benzetmek istemesek de mahkemelerimiz bilirkişilik kurumuna sürekli başvurmaktadır. Bu kurumun genel başarısı ortadadır. Bu nedenle mahkemelerimize gerçek anlamda uzman şahitler gerekmektedir. Günümüzde işletmelerimiz, çalışanları tarafından değişik biçimlerde zarara uğratılmaktadır. Bu zararları en aza indirecek önleyici ve ortaya çıkartıcı önlemlerin alınması gerekmektedir. Hileyi aldatma, gizleme veya güven ihlali şeklinde nitelendirilebilecek yasa dışı herhangi bir eylem şeklinde özetlerken bu hareketler şiddet veya güç kullanımına bağlı değildir. Hile bireyler veya örgütler tarafından yapılabilir."
Avrupa Ekonomik Suç Araştırma raporuna göre, tüm sektörlerde hile olduğu belirlenirken, yapılan araştırmaya göre kamu kurumları hariç hilenin en yaygın olduğu sektörler şöyle:
Bankacılık & Finansal Hizmetler 14,3
Üretim 9,7
Sağlık 8,6
Sigorta 7,5
Perakende 7,2
Eğitim 7,0
Genel Hizmetler 5,8
Teknik Hizmetler 5,6
İnşaat 3,4
Lojistik Hizmetler 3,3
Petrol 3,1
Emlak 2,9
Toptan Ticaret 2,9
Ulaşım ve Depolama 2,6
Eğlence 2,1
İletişim 1,5
Ziraat 0,8
Madencilik 0,1
Yine yapılan araştırmaya göre, hileyi en çok benlik ve egosu yüksek evli erkekler yapıyor. Hilelerin yüzde 40?ını kadınlar, yüzde 60?ını erkekler yapmaktadır. Hilelerin yüzde 70?lik kısmı en az 3 yıl ve üzeri çalışanlar tarafından yapılmaktadır. Öte yandan raporda hile yapanların karakteristik özellikleri şöyle sıralandı: "Eğitimli, eğitim düzeyi arttıkça yapılan hilenin kalitesi yükselmektedir. Zeka düzeyi yüksek, benlik ve ego düzeyi yüksek, risk almayı seven, yaş düzeyi yüksek. Yaş arttıkça verilen hile zararı artmakta, ilgili bir kişilik, kurallara uymayı sevmemek, işe çok erken gelip herkesten geç gitme, uzun süre boyunca izin yapmama"