İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemi Uygulamaları Kapsamında Hesaplanan Katma Değer Vergisinin İndirim Hakkı Kaldırıldı.

Karar Sayısı: 7846

24.11.2023 tarihinde resmi gazetede yayımlanmıştır.

24/11/2023 tarih ve 32379 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; 3065 sayılı KDV Kanununun 36’ncı maddesinde Cumhurbaşkanına verilen yetki uyarınca, yerli üretimin korunması amacıyla ticaret politikaları önlemleri kapsamında yer alan ithalatta gözetim uygulaması, korunma önlemleri, dampinge karşı vergi gibi uygulamalar nedeniyle ithalatta ödenen katma değer vergisinin mükellefler tarafından hesaplanan katma değer vergisinden indirimi engellenmektedir.

7846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca, gözetim ve koruma önlemleri kapsamında ithalat bedeline ilave olarak ödenecek  gümrük vergisi, antidamping vergisi ve diğer her türlü vergi, resim, harç üzerinden ödenen KDV  (yani sadece bunlar nedeniyle kdv matrahında oluşan artışa isabet eden), artık indirim konusu yapılamayacaktır. Bu KDV’ler gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınabilecek olup sadece malın bedeli üzerinden ödenen KDV’ler indirim konusu yapılabilecektir. Yerli üreticiyi koruyucu, ithalatı engelleme amacı güden bir düzenlemedir.

Eser Sevinç

Yeminli Mali Müşavir