Kurumların yabancı paraları TL’ye dönüştürmelerinden elde ettikleri gelirler için geçerli olan istisna, 31.03.2023 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralar için de uygulanabilecektir.

Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca, kurumların 31 Aralık 2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını, 31.12.2023 tarihine kadar dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda, söz konusu hesapların dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dâhil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar kurumlar vergisinden istisna olarak değerlendirilmektedir.

Bu kapsamdaki istisna 2023 yılı sonuna kadar vade sonunda yenilenen hesaplara da uygulanmaktadır. 25 Nisan 2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7165 sayılı Kararı ile bu istisnanın, kurumların 31 Mart 2023 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralar itibarıyla da uygulanmasına karar verilmiştir.

Buna göre kurumların 31 Mart 2023 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını;

– 2023 yılı sonuna kadar Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevirmeleri ve

– Bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri,

durumunda söz konusu hesapların dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dâhil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar kurumlar vergisinden istisna olarak değerlendirilecektir.

Eser Sevinç

Yeminli Mali Müşavir