Eğitim İçeriklerimiz:

 1. Finansal Muhasebe
 2. Denetim
 3. Maliyet Muhasebesi
 4. Vergi Hukuku
 5. Meslek Hukuku
 6. Ticaret Hukuku
 7. Borçlar Hukuku
 8. Mali Analiz
 9. Muhasebe Standartları
 10. Ekonomi
 11. Maliye
 12. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

 

SMMM Staja Giriş Sınavı

Mali Müşavirlik mesleğine girmek isteyenler için yapılan ilk değerlendirme sınavdır.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir adayları için staj süresi 3 yıldır.

Staj başvuruları ilgili yerde bulunan SMMM Odalarına yapılır.  Staja giriş sınavı TESMER tarafından yılda 3 defa yapılmaktadır.

SMMM Staja Giriş Sınavına Kimler Girebilir?

Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisanüstü seviyesinde diploma almış olanlar bu sınava girebilir.

Staja Giriş Sınavında Değerlendirme Nasıl Yapılıyor?

Staja Giriş Sınavı, test biçiminde yapılır ve değerlendirme ölçütü TESMER tarafından belirlenir. Staja Giriş Sınavı bağıl değerlendirme sistemi ile değerlendirilmektedir.

Bağıl Değerlendirme Sistemi, adayın başarısını, sınava katılan diğer adayların başarı düzeyleri ile bağlantılı şekilde ortaya koyan, dolayısı ile sınava giren adayları 100 üzerinden aldıkları sayısal notlara göre değil, bu notları, adayın o sınava giren grup içinde gösterdiği performansa göre bağıl nota dönüştürerek değerlendiren bir sistemdir.

Bağıl değerlendirmede bir adayın başarısı sınavdaki öteki adayların puanlarına ve başarısına yani grubun tümünün başarısına bağlı olarak belirlenir. Tüm adayların puanlarının ortalamasının temel alındığı bu değerlendirmede, adayın puanının bu ortalamanın altında ya da üstünde olması onun içinde bulunduğu gruba göre başarılı ya da başarısız olduğunu gösterir. Adayın doğru sayısı değişmese bile, grubun ortalaması değiştiğinde adayın başarı durumu da değişir. 

Gerek mesleki kalitenin yükseltilmesi, gerekse sınava katılan adayların bilgi düzeylerinin ve sınav sorularının zorluk derecelerinin değişkenlik arz etmesi sebebiyle, sınava katılan adayların en başarılılarının staja kabul edilebilmesi için bu sistem uygulanmaktadır.

Staja Giriş Sınavı Konu/Soru Dağılımı Nasıldır?

Sınavda 100 adet “Alan Bilgisi”20 adet “Genel Kültür ve Yetenek” ve 10 adet “Yabancı Dil” sorusu olmak üzere 130 soru yer alacaktır.

Sınavın değerlendirilmesinde “Alan Bilgisi” soruları %80, “Genel Kültür ve Yetenek” soruları %13,33 ve “Yabancı Dil Soruları” %6,67 oranları ile ağırlıklandırılarak değerlendirilecektir.

Staja Giriş Sınavı Konu/Soru Dağılımı Tablosu

STAJA GİRİŞ SINAVI KONULARI VE SORU SAYILARI

Sınav Konuları

Değerlendirme Oranı

Soru Sayısı

Genel Kültür ve Yetenek

13,33%

20

 

Türkçe

7

 

 

 

Matematik

8

 

 

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

5

 

 

Yabancı Dil

6,67%

10

 

Almanca

10

 

 

 

Fransızca

 

 

 

İngilizce

 

 

 

Alan Bilgisi

80%

100

Muhasebe ve Denetim

58

 

 

Finansal Muhasebe

26

 

 

 

Finansal Muhasebe,

 

Muhasebe Bilgi Sistemi,

 

Uluslararası Muhasebe Kuruluşları,

 

Türkiye Muhasebe Standartları

Maliyet Muhasebesi

8

 

 

Mali Tablolar Analizi

8

 

 

 

Denetim

16

 

 

Ekonomi ve Maliye

12

 

 

Ekonomi

6

 

 

 

Maliye

6

 

 

Hukuk

30

 

 

Meslek Hukuku

 

 

 

 

İş ve Sosyal Güvenlik Eğitimi

6

 

 

 

Vergi Hukuku

6

 

 

 

Ticaret Hukuku

6

 

 

 

Borçlar Hukuku

6

 

 

Toplam Soru Sayısı

130

Staja Giriş Sınavında Başarılı Olma Kriteri Nedir?

Sınavda 60 ve üzeri puan alan adaylar staja kabul edilmektedir.

Staja Giriş Sınavı Sınav ve Başvuru Tarihleri?

Sınav tarihlerini gösteren sınav takvimi staj ve sınav başvuru bedellerine ilişkin bilgiler, her yılın Aralık ayında belirlenir ve internet sitesinde https://www.tesmer.org.tr/ ilan edilir. Sınav takvimi ve ödeme bilgileri TEOS sisteminde yer almaktadır.

Staja Giriş Sınavı Hangi İllerde Yapılıyor?

İzmirAnkaraİstanbul Anadolu yakası ve İstanbul Avrupa yakası olmak üzere 4 bölgede yapılmaktadır.

Staja Giriş Sınav Soruları Hangi Kurum Tarafından Hazırlanıyor?

Sınav soruları ANKÜSEM (Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi) tarafından hazırlanmakta ve TÜRMOB tarafından yapılmaktadır.

Staja Giriş Sınavında Hesap Makinesi Kullanılıyor mu?

Adayların, Cep Telefonu, HESAP MAKİNESİ, bilgisayar, data bank benzeri özel elektronik donanımlar ile kulaklık, telsiz, çağrı cihazı vb. iletişim araçları görüntü kaydetmeye yarayan fotoğraf makinesi, kamera vb. araçlar ve silah vb. teçhizatlar ile SINAV BİNASINA GİRMELERİ KESİNLİKLE YASAKTIR.

Staja Giriş Sınavına Girerken Adayların Yanında Hangi Belgeleri Getirmeleri Zorunludur?

T.C. kimlik No yazılı güncel fotoğraflı nüfus cüzdanı veya süresi geçerli pasaport.

SÜRÜCÜ BELGESİ İLE SINAVA GİRMEK YASAKTIR.

Staja Giriş Sınavına Başvuruda Bulunup Sınava Girilmez ise Ücret İadesi Oluyor mu?

Sınav başvurusunda bulunup herhangi bir nedenle sınava katılmayanların sınav bedelleri iade ve mahsup edilemez.

Staja Giriş Sınava Giremediğim Zaman Sınav Hakkı Yanar mı?

Başarısız olduğunuz ve girmediğiniz sınavlar için sınav hakkınız yanar.

Staja Giriş Sınavı için Dosya Açtırdıktan Sonra Sınava Kaç Kez Girebilirim?

İlk başvuru esnasında açtırmış olduğunuz dosya sizlere birinci sınava ve sonrasında 3 yıl içindeki 9 sınava giriş hakkı sağlar. Açtırmış olduğunuz dosya size maksimum 10 sınava giriş hakkı tanıyacaktır. 

Staj Dosyasındaki tüm Haklarım Biterse Ne Olur?

Dosya açtırdıktan sonra birinci sınav ve sonrasında 3 yıl içindeki 9 sınavdan başarısız olduğunuz takdirde dosyanız yanar. Dosyanız yandıktan sonra yeni dosya açtırmak için tekrardan başvuruda bulunmanız gerekmektedir.

Staja Giriş Sınavında Yanlışlar Doğruları Götürüyor mu?

Sınavda 5 seçenekli test soruları bulunmaktadır. Yanlış cevapların doğru cevapları etkilemez.

Staja Giriş Sınavı Sonuçları Nerede ve Ne Zaman Açıklanıyor?

Staja Giriş Sınavı Sonuçları, sınav sonrasında soru itirazlarının alınarak değerlendirilmesini takiben TESMER üzerinden açıklanır. Ayrıca, başarılı olanlar sonuçları Staj Başlama işlemlerinin takibi için kayıtlı oldukları TESMER şubesi / odaya gönderilir. Sınav sonuçları sınav yapıldıktan sonra 30 gün içerisinde açıklanmaktadır. Sınav sonuçlarını, https://sonuc.tesmer.org.tr/ adresinden öğrenilebilir. 

Staja Giriş Sınavı Sonucuna İtiraz Süreci Nasıl İlerliyor?

İtirazlar, sonuçların TESMER üzerinden açıklanma tarihinden itibaren 15 gün içerisinde TEOS üzerinden yapılabilir. Bu itirazlar 30 gün içerisinde incelenir ve sonuçlar TEOS üzerinden açıklanır.

Staja Giriş Sınavında Başarılı Olan Öğrenciler Nasıl Bir Yol İzlemelidir?

Staja giriş sınavında başarılı olanlar, sınav sonucunun açıklandığı tarihten sonraki staja başlama döneminden itibaren 3 yıl içerisinde staja başlayabilirler. Yönetmelik gereği Staja OcakMayıs veya Eylül aylarının ilk 10 günü içerisinde fiilen başlamak zorunludur. Staja başlayan adaylar, stajının başlamasından itibaren staj süresince uzaktan sürekli eğitime (e-stajyer eğitimi) TEOS tabi olacaklardır. Bu süre içerisinde staja başlamayanların sınav sonucu geçersiz sayılır ve dosyaları işlemden kaldırılır.