Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı;

  • İleri Düzeyde Finansal Muhasebe,
  • Finansal Yönetim,
  • Yönetim Muhasebesi,
  • Denetim, Raporlama ve Meslek Hukuku,
  • Revizyon,
  • Vergi Tekniği,
  • Gelir Üzerinden Alınan Vergiler,
  • Harcama ve Servet Üzerinden Alınan Vergiler,
  • Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatı,
  • Sermaye Piyasası Mevzuatı, konularından yapılır.


YMM sınavına başvuruda bulunan adaylar yukarıdaki 10 dersten sınava girmek zorundadır. Adaylar başarısız olduğu derslerden tekrar sınava girebilirler.

Yeminli mali müşavirlik sınavı yılda kaç kez yapılır?

YMM Sınavı, Mart, Temmuz ve Aralık dönemlerinde olmak yılda 3 kez yapılmaktadır.

YMM Sınavlarında kaç puan alınmalı

Sınavlarda geçme şartı her dersten en az 50 puan olmak üzere ortalamanın 65 puan olması gerekmektedir.

Sınava ilişkin başvurular, sınav ilanında belirtilen süre içerisinde TEOS üzerinden yapılır ve başvuru evrakı “Dijital Adım Uygulaması” üzerinden yüklenir.

YMM Sınavı başvuruları, “İlk Başvuru (Dosya)” ve  “Tekrar Başvuru” olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır.  Başvurunun kabulü sürecinde Aday ve TESMER tarafından yürütülen işlemler aşağıda açıklanmıştır.

İlk Başvuru (Dosya)

Yeminli Mali Müşavirlik Sınavına ilk kez başvuru yapmak isteyen aday, (http://login.tesmer.org.tr) web adresine girerek TEOS’a kayıt olur.