Fraud Audit Corporation - FAC

FAC Fraud Audit Corporation – FAC dünyada yaşanan hızlı gelişim süreci sonucunda; şirketlerin ihtiyaçlarının çeşitlenmesi, gelişmesi ve değişiminin yarattığı beklentilerin doğrultusunda İstanbul’ da kurulmuştur.

Fraud Audit Corporation-FAC 8 bölge müdürlüğü ve 81 il temsilcisi ile ulusal ve uluslararası platformda faaliyet gösteren Türkiye’ nin ilk hile denetimi şirketidir. Alanında uzman ekibimizin amacı şirketlerin kurumsallaşma, iç denetim, iç kontrol sistemlerinin kurulması, stratejik yönetim danışmanlığı, bağımsız denetim, yeminli mali müşavir tam tasdik denetimi, hile denetimi, dava destek danışmanlığı konularında şirket ihtiyaçlarına çözüm üretmek, destek vermektedir.

Şirketlerin yaşadığı en büyük sorun, kusursuz bir işleyiş sisteminin uzman eksikliği sebebiyle aktif hale getirilememesi sonucunda yaşanan maddi manevi kayıplardır. Şirketler genellikle tek kişilik kurulumlarla başlarken daha sonraları büyümenin getirdiği değişimlerle artık ekip haline gelme, sistem kurma ve uzman desteğine ihtiyaç duymaktadır. Bütün bunları yapabilmek için şirketler kurumsallaşmalı, şirketin işleyiş döngüsünü iyi oluşturmalıdır. Bu da uzmanlık gerektiren şirket için olmazsa olmaz unsurdur. Fraud Audit Corporation-FAC uzman ekibiyle, bu noktada şirketlere destek vermekte, ihtiyaçları hızlı ve yerinde çözüme ulaştırmakta, şirketlerin kayıplarını minimize etme ve kar payını, pazar payını, arttırma, büyüme hedeflerini sağlama konularında uzman kadrosuyla hizmet vermektedir. Şirketlerin hedeflerini tutturması, problemsiz işleyişe kavuşmaları Fraud Audit Corporation-FAC’ nin öncelikli hedefidir.

Sizin şirketinizin misyon, vizyon, hedef ve stratejilerinin belirlenmesi uzman kadromuzla yine sizin şirketinizin beklentileri doğrultusunda sağlanacaktır. Öncelikli hedefimiz şirketinizi istekleriniz doğrultusunda ve dünya konjonktürü paralelinde işleyen aktif, güçlü, sermaye şirketleri haline getirmek, güvenilir sağlam bilgilerle pazar payını arttırıp hedeflerinizi tutturmanızı sağlamaktır.

Gerek bağımsız denetim ve gerekse yeminli mali müşavirlik hizmetlerimizle, şirketlerin kamusal ödev ve sorumluluklarını yerine getirip getirmediğinin denetimlerini gerçekleştirmekteyiz. Gelişen Türkiye’miz ve gelişen dünya koşullarına uygun olarak, şirketlerimizin kamuya ve özel sektöre olan yükümlülüklerinin yerine getirilip getirilmediğinin belirlenmesi konusunda Fraud Audit Corporation-FAC olarak uluslararası standartta raporlamalar yapılmaktadır.

Fraud Audit Corporation-FAC olarak bizler farkındalıkları arttırmak ve sizin şirketinizin ekibinin de gelişimini sağlamak adına, çoğunluğu akademisyenlerden oluşan eğitmen kadromuzla ihtiyaçlarınıza hizmet vermekteyiz. FAC Business Academy olarak eğitim hayatına girerken, 30 yıllık eğitim tecrübemizle, muhasebe mesleğinin de yanında olmayı ilke edindik.

Meslek adaylarının öğrenerek sınavlarını kazanması; meslek mensuplarının yanında çalıştıracağı uzman kadroları oluşturmalarına katkı sunmak için kurulduk.

SMMM Staja Başlama, SMMM Yeterlilik, KGK Bağımsız Denetçilik, Yeminli Mali Müşavirlik, Adli Muhasebe ve sektörel teknik eğitimler olmak üzere, muhasebe mesleğine ilgi duyan arkadaşlarımızın hep yanında olacağız.

Muhasebe mesleğinin ülkemizde önemli bir dönüşüm sürecinde olduğunu biliyoruz. Denetim mesleğinin de, muhasebe mesleğinin devamında meslektaşlarımız için bir ışık olduğunu görüyoruz.

Ulusal ve uluslararası piyasalarda kendine hem muhasebe hem de denetim mesleğinde yer bulmak isteyen meslektaşlar yetiştirmek için tüm tecrübelerimizi aktarmak birinci görevimizdir. Eğitimlerimiz sonucunda sertifikalar verilmekte olup, şirketiniz beklentileri doğrultusunda gerek teori, gerekse uygulama ağırlıklı, şirketinize, çalışanlarınıza yönelik özgün eğitimler düzenlenmektedir.

Eğitim ve kalifiye personel yatırımının şirket hedeflerini tutturmasında en önemli unsur olduğu kanaatindeyiz. Bu konudaki eksiklikleri gidermede eğitmen kadromuz personelinizin şirket kültürüne ve beklentilerine yönlenmesini sağlayacaktır. Eğitim hizmetlerimiz Fraud Audit Corporation- FAC’ nin belirlediği veya şirketinizin de talep ettiği yerlerde de yapılabilmektedir. Fraud Audit Corporation-FAC güçlü bir şirketin, ancak alanında deneyim ve bilgi sahibi personellerle sağlanabileceğinin çok önemli olduğu inancıyla hareket etmekte ve öncelikli hizmeti olarak belirlemiştir. Bu konuda ihtiyaçlarınızda da eğitmen kadronuzla sizlerin yanındayız.

Vizyonumuz

Deneyimli ve dinamik eğitim kadrolarımızla, kurumsal disiplin, çağdaş eğitim teknolojilerinin kullanıldığı modern derslerimiz ve titizlikle hazırlanan yayınlarımızla SMMM ve DENETİM Alanlarında sizleri başarıya ulaştırmayı hedefliyoruz.

Misyonumuz

Muhasebe mesleğinin geleceğini, yetişen insan kaynağının her geçen gün eksikliğini hissettikleri eğitimleri, tüm arkadaşlarımıza ulaştırmayı amaçlıyoruz.

Hedeflerimiz

Muhasebe mesleğinin geleceği için ilkeli bir duruşla, mesleğimizin kazanmasını hedef seçeceğiz..

Mesleğe adım atan tüm adaylarımızla,başarılarını başarımız, mutluluklarını mutluluğumuz, heyecanlarını heyecanımız olarak kabul ediyoruz.

En iyi eğitimi alarak, muhasebe mesleğinde yer almanızı sağlayacak; kurumsal disiplin, profesyonel bakış açısı, farklı branşlarda sürdürdüğümüz eğitim kalitesi ve tecrübesiyle, bugüne kadar binlerce arkadaşımızı başarıya ulaştırabilmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz.

Aramıza katılacak tüm arkadaşlarımıza da yaşatmak istiyoruz…

Uzmanı Siz Değilseniz,

Uzmanlığımız hizmetinizde…