Kurumsal Finansman Hizmetleri

Kurumsal finans hizmetleri alanında, güçlü akademik ve uzman kadromuz ile gerekli teknik altyapı, bilgi kaynakları, bilgi birikimi, tecrübe ve ulusal ve uluslararası finansal kuruluşlarla ortak çalışma disiplinimizle, ulusal ve uluslararası şirketlere, durum tespit çalışmaları, şirket birleşme ve satın almaları, yatırım fizibilite çalışmaları, finansal ortaklıklar ve proje finansmanı ile ilgili kapsamlı danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.

1. Şirket Değerleme

Son dönemde şirket birleşme ve satın alma ile şirketlerin halka arz olma eğiliminin artması, şirket satışları, şirkete yeni bir ortak girmesi veya ayrılması ve yasal talepler gibi birçok nedenden dolayı şirket sahipleri ve yatırımcılar şirket değerini bilme ve doğru tespit etme arayışına yönelmiştir. Bu alanda Uluslararası Değerleme Standartlarına uygun şekilde şirketlerin değerleme çalışmaları hizmeti vermekteyiz.

2. Erken aşama girişimlerin değerinin tespit edilmesi

Son yıllarda start-up’ların sayısı hızla artmaktadır. Hızlı büyüme potansiyeli olan start-up’ların yüksek fonlamalara ihtiyaçları bulunmaktadır. Türkiye’de Girişimci ekosistemi de hızla büyümektedir Bu açıdan start-up değerlemesi her geçen gün önemini arttırmaktadır. Uluslararası Değerleme Standartlarına uygun, modern ve geleneksel yaklaşımlarla ve önemli metrikler kullanarak start-up ve erken aşama girişimlerin değerlenmesi konusunda akademik kadromuzla hizmet vermekteyiz.

3. Marka Değerleme

Marka, somut bir varlık olmamasına karşın firma değerine önemli katkısı olan bir unsurdur. Bazı durumlarda marka değeri fiziki değerlerin üstünde dahi kalabilmektedir. Marka değerleme kapsamında verilen danışmanlıklarda uluslararası genel kabul görmüş marka değerleme yöntemlerini kullanarak marka değerleme çalışmaları yapılmaktadır.

4. Birleşme ve Satın Alma İşlemleri

Şirket Birleşme ve Satın almalarında Satıcı ve alıcı taraf için bilinmesi gereken konular farklılık arz etmektedir. Birleşme ve satın alma işlemlerinin değerinin belirlenmesi, işlem sürecindeki muhtemel çıkabilecek problemlerin taraflara bildirilmesi, vergisel konularda her iki taraf için en uygun satın alma yapılarının değerlendirilmesi, hem alıcı hem satıcı taraf için sürecin yönetilmesi Birleşme ve Satın Alma İşlemleri danışmanlığının kapsamını oluşturmaktadır.

5. Halka arz işlemleri danışmanlığı

Şirketlerin iki alternatif finansman yöntemi bulunmaktadır. Borç ve Özsermaye ile finansman. Özsermayeyle finansmanın bir yolu halka arzdır. Şirketler finansmanını halka arz yani ile saplamaya karar verdiklerinde SPK, MKK, Borsa İstanbul ve benzeri kuruluşların düzenlemeleri hakkında bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. Ayrıca şirketin hisse senetleri yatırımcılarla buluşmadan önce şirketin güçlü ve zayıf yanları tespit edilmeli, doğru bir finansal raporlama sağlanmalıdır. Şirketin bu süreçte dikkat etmesi gereken konular ve kurallar hakkında bilgilendirme eğitimleri verilmektedir. Bu şekilde halka arz süreci sıkıntısız ve daha hızlı yürüyecektir. Bu kapsamda yol haritasının belirlenmesi, ekibin kurulup koordinasyonun sağlanması, izahnamelerin ve diğer başvuru formlarının hazırlanması, halka arz sürecinin gerçekleşmesi aşamasında yakından takip, SPK Mevzuatına uyum ve ilgili denetim raporlarının kontrol edilmesi Halka Arz Danışmanlığının kapsamını oluşturmaktadır.

6. Değer Odaklı Şirket Yönetim Danışmanlığı

Şirket özelinde yapılan değerlendirmeler ve analizler sonucunda şirketlerin değer etkenleri (value drivers) belirlenmektedir. Oluşturulan finansal modeller ile duyarlılık analizleri yapılmakta ve farklı durumlarda şirket değerini artıracak unsurlar stratejik olarak belirlenmekte ve stratejik kararlara katkı sağlayacak şekilde raporlanmaktadır.

7. Şirketler Finans Danışmanlığı

Firmalara sunulan finansal danışmanlık konuları oldukça geniş yelpazededir.- Finansal Analiz- Çalışma sermayesi yönetimi (nakit, stok, ticari alacak, ticari borç yönetimi)- Finansal Risk Yönetimi- Proje Yönetimi,- Fizibilite

8. Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi ve Fizibilite

Proje Değerlendirme ve Yapılabilirliği (Fizibilitesi) alanındaki danışmanlıkla sektörel ve firma bazlı yaptığımız analizler neticesinde elde edilen bilgiler ve bulgular birleştirerek projenin gelecekteki performansı öngörülmeye çalışılır. Tüm analizler neticesinde yatırım kararı hakkında fizibilite raporu hazırlanır. İlgili rapor finansman sağlanmak amacıyla kredi kuruluşlarına sunulabilmektedir.

9. Finansman alternatifleri , Borç Özsermaye Finansmanı, Finansal Yeniden Yapılandırma

Şirketler faaliyetleri ve yatırım projeleri ile ilgili finansman ihtiyaçlarını genel olarak özsermaye kullanımı veya banka kredisi yoluyla karşılamaktadır. Bu iki ana başlığın altında birçok alt başlık bulunmaktadır. Bu yatırım danışmanlığı kapsamında kısa, orta ve uzun vadeli yatırım ve işletme sermayesi ihtiyaçlarınıza göre planlamanızı yapar ve alternatif finansman kaynaklarından yararlanmanız konusunda faaliyet planı oluştururuz.

10. Bireysel ve Kurumsal Finansal Okur yazarlık Eğitim ve Danışmanlıkları

Kurumların ve Bireylerin Finansal başarı yolculuğunda rehberlik.- Bu amaçla Yatırımın Temelleri-Farklı Yatırım Araçlarının tanıtılması- Farklı yatırımcı profilleri- Siz nasıl bir yatırımcısınız sorusunun cevabını birlikte vermek,- Farklı Yatırım deneyimlerinin incelenmesi,- Finansal Okuryazarlığın arttırılması ve yatırımın altın kurallarının sunulması hedeflenmektedir.