Bolu Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odasına KVKK Eğitimi Verildi

Bolu Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası tarafından düzenlenen eğitime Bolu Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Yüksel Ceylan, FAC Yönetim Kurulu Üyesi Mali Müşavir Baki Toraman, mali müşavirler, oda üyeleri ve muhasebeciler katıldı.

Seminere konuşmacı olarak katılan FAC Yönetim Kurulu Üyesi Mali Müşavir Baki Toraman Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) konusunda dikkat edilmesi gereken hususlar ve alınması gerek önlemler hakkında bilgilendirme yaparak, uygulamada karşı karşıya kalınabilecek durumları anlattı. Kişisel Verilerin Korunması Kanununda yer alan tanımlar hakkında bilgi veren Toraman, kişisel verinin ve veri işlemenin ne olduğu ayrıntılı bir şekilde izah etti.

Bolu Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Yüksel Ceylan düzenlenen eğitimle ilgili; “Kişisel verilerin korunması ile ilgili bir kanun çıktı. Bu kanun kısmen uygulanmakta. Ancak, mali müşavirlerle ilgili, diğer kurumlarla ilgili de değişiklikler var. Ticari hayatın muhasebesinin yapılmasında kilit rol oynayan mali müşavirler her gün yüzbinlerce işletmeye ilişkin çeşitli bilgilere ulaşabilmektedir. Elde edilen bilgiler, bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerin de etkisiyle, kolaylıkla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Bu bilgiler arasında kişisel verilerin de yer alması söz konusudur. Söz konusu kişisel verilerin korunması konusunda uzmanlık ihtiyacı gündeme gelmektedir.” diye konuştu.

Daha sonra FAC Yönetim Kurulu Üyesi Mali Müşavir Baki Toraman kişisel verilerin korunması ile ilgili eğitimi verdi.