Mali Müşavirlere Hilenin Denetimi Anlatıldı

Türkiye’nin ilk aktif hile denetim şirketi olan Fraud Audit Corporation- FAC Bağımsız Denetim firması ile Denizli Serbest Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Odası’nca Merkezefendi Belediyesi Bereketler Toplantı Salonu’nda, ortaklaşa düzenlenen etkinliğine Denizli Vergi Dairesi Başkanı Halil Tekin, Denizli Serbest Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Odası Başkanı Mustafa Sarıgül, Denizli Defterdarı Ali Sormaz,  Milli Eğitim Şube Müdürü,  şirket sahipleri, Mali Müşavirler, stajyerler ve Mali Müşavir personelleri katıldı. Toplantıya Denizli’den 220 kişi katılırken, FAC Şirketinin  iş dünyasının her zaman yanında olacağı ifade edildiği belirtildi.

Türkiye’nin İlk Aktif Hile Denetim Şirketi olan Fraud Audit Corporation- FAC Bağımsız Denetim Bölüm Başkanı Mustafa KARABABA ile Denizli Mali Müşavirler  Odası  işbirliğiyle yapılan Fraud Audit Corporation (FAC) Yönetim Kurulu Başkanı Adli Muhasebe Uzmanı Dr. Baki Toraman’ın sunumuyla Adli Muhasebe Uygulamaları ve Hile Denetimi Farkındalık Eğitimi 02.02.2023 tarihinde gerçekleştirildi.

FAC; hile denetimi, şirketlere danışmanlık, bağımsız denetim, YMM ve eğitim  hizmeti vermektedir.

Mustafa KARABABA, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şunları söyledi:

“FAC şirketleri , dünyada yaşanan hızlı gelişim süreci sonucunda şirket ihtiyaçlarının çeşitlenmesi, gelişmesi ve değişiminin yarattığı beklentilerin doğrultusunda İstanbul’ da kurulmuştur.

Fraud Audit Corporation-FAC, ulusal ve uluslararası platformda faaliyet gösteren Türkiye’ nin ilk hile denetimi şirketidir. Alanında uzman ekibimiz şirketlerin bağımsız denetim, kurumsallaşma, iç denetim, iç kontrol sistemlerinin kurulması, stratejik yönetim danışmanlığı, bağımsız denetim, hile denetimi, dava destek danışmanlığı konularında şirket ihtiyaçlarına çözüm üretmek için destek vermektedir.

Şirketlerin, genellikle büyüme aşamasında karşılaştığı gelişme ve değişimlerle birlikte artık bir sistem kurmak için  uzman desteğine ihtiyacı vardır.

Fraud Audit Corporation-FAC, bu noktada şirketlere destek vermekte, ihtiyaçları hızlı ve yerinde çözüme ulaştırmakta, şirketlerin kayıplarını minimize etme, kar payını, pazar payını, artırma, misyon, vizyon, hedef ve stratejilerinin belirlenmesi ve büyüme gibi hedeflerini gerçekleştirme noktasında uzman kadrosuyla hizmet vermektedir. Şirketlerin hedeflerini tutturması problemsiz işleyişe kavuşmaları Fraud Audit Corporation-FAC’ nin öncelikli hedefidir.

Bu bağlamda HİLE den bahsedersek;

Hatadan en büyük farkı hile de kasıt unsurunun bulunmasıdır. Hilekâr hileyi gizlice sürdürür, aldatarak, menfaat elde etmek amacı olduğundan, aldatılan kişi ve kurum zarar görür.

Bu kavramları birleştirirsek hileyi özet olarak şöyle tanımlayabiliriz.
Hile; çalışanın işletme kaynaklarını ve varlıklarını bilerek ( kast ederek ) uygun olmayan bir biçimde biçimde kullanıp ele geçirerek haksız kazanç elde etmesidir. Bu eylemin sonucunda yapılan araştırmalara göre her yıl işletmelerin karlarından takriben % 8 ila %10’una tekabül eden ciddi rakamlara varan kayıplar yaşamaktadır.

ACFE (Association of Certified Fraud Examiners), iki yılda bir yayınladığı hile raporuna bu yıl Türkiye’yi de dahil etmiş ve hile vakaları açısından kıtalar bazında yaptığı sıralamada ülkemiz Asya ülkeleri arasında ACFE’ye bildiren 20 vaka ile 6. sırada yer almıştır. Ülkemizde henüz tam anlamıyla yaygın bir hile denetimi yapıldığında sıralamadaki yerimizin değişeceği kaçınılmaz bir gerçeğimizdir.

“Güven olmadığı sürece, hile eylemin gerçekleşme olasılığı çok düşüktür”.
İşletmenin güvenini kazanan hilekâr, Bir kerelik veya vur kaç türünden bir hile planlar ve yaşamının geri kalan kısmında bu olayı saklama gayreti içinde olurlar. İşletmenin işleyiş yapısını bilen hilekârlar ise yapılan hileyi ortaya çıkartacak bir mekanizmanın olmadığını bildiğinden eylemlerini gizlemeye gerek de duymayabilir.

“GÜVEN AMA KONTROL ET ” çünkü GÜVEN BİR DUYGUDUR. Duygularımıza yenilmemek için, güveneceğiz ama kontrol mekanizmalarımızı da oluşturarak gerekli kontrollerimizi yapmalıyız.

İşletmenin, insan kaynakları, satın alma, pazarlama ve muhasebe gibi tüm bileşenlerini içine alan ve hali hazırdaki vergisel denetimlerden çok daha farklı bir denetimdir.

Vergi odaklı ve tamamen eldeki verilerle işletme kar ve zararını ki bu veriler çoğu zaman hile yapan çalışan tarafından sağlanmaktadır. Hesaplamaya yönelik geleneksel denetim ve muhasebe sistemi, maalesef hileyi ortaya çıkarmakta yeterli olamamaktadır.

İNSANIN OLDUĞU YERDE HİLE VARDIR

Hilekâr, işletme sahipleri ya da yöneticileri tarafından sürekli kontrol edilse bile, var olan hileyi görememektedir ve ortaya çıkaramamaktadır. Hilekâr, kendisini denetleyen yöneticilerine karşı, her türlü bilgi ve donanıma sahip olması nedeni ile bir adım önde olurlar. Bu avantajı hilekârın elinden almanın yolu ise, işletme sahipleri veya yöneticilerin hileyi ortaya çıkartabilmesi için bu konuda eğitimini almış sertifikalı bağımsız adli muhasebe uzmanlarınca hile odaklı denetimin yapılması gerekir. Çünkü Bağımsız Adli Muhasebe Uzmanları, hile uzmanları, yoğun bir muhasebe bilgisine sahip olduğundan, muhasebe, denetim, finans, sayısal yöntemler, hukuk, davranış bilimleri içinde yer alan araştırma, sorgulama, kanıt toplama analiz etme ve değerlendirme aşamasında kullanılan, yasal hedefleri ve amaçları doğrultusunda verileri etkin bir biçimde rapor haline getirir.

“HİLEKAR GİBİ DÜŞÜNEREK” hareket ederek rakamların arkasına da bakarlar.
Toplumumuzun kültürü olan iyi niyet, hoş görü ve güven gibi erdemli duygular hilekarlar tarafından suiistimal edildiği, yapılan hile denetimleri neticesinde ortaya çıktığını işletme sahipleri ve yöneticilerinin “ O benim en yakın adamımdı”, “ O, bunu yapabilecek son kişi bile değildi” gibi vahim kelimeler bize bunu göstermektedir.

Gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerde, uzun yıllardan beri var olan hile denetimi, artık ülkemiz iş dünyasında da yerini alarak, hile ve suiistimallere maruz kalan kurum ve kuruluşların kanayan yaralarına ilaç olmuştur. Hile odaklı denetimde hilenin önüne geçmek, caydırmak, hileyi ortaya çıkarmak kadar önemlidir. Bu neden ile firmaların bünyesinde bulunan iç kontrol sisteminin düzenli olarak işlevini yerine getirmesi ve dışarıdan bağımsız tarafsız bir denetim ile hileyi kalburdan değil elekten geçirerek hile riskini asgari düzeye indirebiliriz.

Hileden korunma ve etkin bir hile denetimi için, iş ve finans dünyasında konuya vakıf uzmanlar gözetiminde;
. Bağımsız denetim,
· Kurumsallaşmak,
· İç kontrol sistemlerinin kurulması ve uygulanması,
· İç denetim ve kontroller,
· Dürüst kişilerin işe alınması,
· Hileden korunmaları konusunda eğitim verilmesi,
· Olumlu bir çalışma ortamının yaratılması,
· Etik kuralların geliştirilmesi,
· Şeffaflık ve dürüstlük kültürünün geliştirilmesi,
· Çalışanlarına destek programların oluşturulması,
· İhbar hattı,
· Ani denetimler ile yapılacak çalışmalar hileye karşı firmaları daha dirençli hale getirecektir.

Eğitimlerimiz sonucunda sertifikalar verilmekte olup, şirketiniz beklentileri doğrultusunda gerek teori, gerekse uygulama ağırlıklı şirketinize çalışanlarınıza yönelik özgün eğitimler düzenlenmektedir. Eğitim ve kalifiye personel yatırımının şirket hedeflerini tutturmasında en önemli unsur olduğu kanaatindeyiz. Bu konudaki eksiklikleri gidermede eğitmen kadromuz personellerinizin şirket kültürüne ve beklentilerine yönlenmesini sağlayacaktır.

Eğitim hizmetlerimiz Fraud Audit Corporation-FAC Business Academy’ nin belirlediği veya şirketinizin de talep ettiği yerlerde de yapılabilmektedir. Fraud Audit Corporation-FAC güçlü bir şirketin, ancak alanında deneyim ve bilgi sahibi personellerle sağlanabileceğinin çok önemli olduğu inancıyla hareket etmekte olup ve öncelikli hizmetidir” dedi.